Home | Upload | Download | Top File
Giúp đỡ
Thông tin về wap
UP.5VN.BIZ - là một Chương trình lưu trữ tập tin miễn phí cho điện thoại di động.
Những đặc tính:
-Upload từ máy tính / điện thoại;
-Khả năng upload từ Opera Mini;
-Kích thước tập tin tối đa - 50MB
-Tập tin được bảo vệ bằng mật khẩu.
-Tính năng mua mật khẩu bằng tiền ngân hàng .và còn nhiều tính năng hay nữa.
Home

Free Wap Upload File
Copyright © 5VN.BIZ
WapUpload tập tin : UP.5VN.BIZ
Tải trang trong : 0.0006 sec